Posts Tagged: sprzęt

Dokumenty potrzebne do budowy blaszanego garażu

Jakie dokumenty są niezbędne, by legalnie pobudować garaż blaszany przymocowany śrubami do betonowej płyty o grubości 10 cm? Garaże blaszane przytwierdzane śrubami do betonowej płyty są, zgodnie z art. 3 pkt 5 prawa budowlanego tymczasowym obiektem budowlanym. Pewnym z wyznaczników zaliczenia obiektów do tejże kategorii jest bowiem brak trwałego połączenia obiektu z podłożem.