Posts Tagged: sprzęt

Dokumenty potrzebne do budowy blaszanego garażu

Jakie zaświadczenia są niezbędne, aby zgodnie z prawem pobudować garaż blaszany przymocowany śrubami do betonowej płyty o grubości dziesięciu centymetrów? Garaże blaszane przytwierdzane za pomocą śrub do betonowej płyty są, zgodnie z art. 3 pkt 5 prawa budowlanego chwilowym obiektem budowlanym. Jednym z wyznaczników zaliczenia obiektów do owej odmiany jest bowiem brak stałego połączenia przedmiotu z podłożem.