Posts Tagged: inwestor

Zawarcie umowy na roboty budowlane – artykuł 647kc

Umowa skonstruowana pisemnie jest poświadczeniem, który zatwierdza istnienie zobowiązania, również charakteryzuje, do czego strony się zobowiązały. W razie konfliktu, jest w stanie ułatwić wyegzekwowanie przeprowadzenia świadczenia.